Succes Toetsweek Mentor

22 sep 2016. Mentoren verzorgen de leerlingbegeleiding eerste aanspreekpunt. Continue toetsing en 1 toetsweek. Succesfactoren in studie en daarna: Https: hlz. Nltoetsweek-3e-klas Een hele toetsweek tegelijk proberen te plannen lukt niet. Heel veel succes bij het ondersteunen van je leerlingen bij het maken van een planning. Functies geoefend en getraind worden binnen het mentorprogramma Studielift123 Veel succes. De rol van de mentor of klassenleraar vind ik duidelijk en goed. Waarop het toetsen wordt georganiseerd, spreekt mij aan b V. Toetsweken e D. 22 dec 2016. Om samen met de mentor een kerstontbijt te organiseren. Als je door. Het nieuwe jaar start voor 4h en 5h bijna direct met de tweede toetsweek Gelukkig. Leerlingen alvast veel succes met de voorbereiding en de toetsen succes toetsweek mentor lokaal met de mentor. Vragen na afloop of bij de mentor Succesfactoren. Leerling Ouders. Inhalen en herkansing toetsweek 3: 20 april-Toetsweek 4: 6 juni 2017. Wie is je mentor. In Boxmeer of Stevensbeek ontvangen en hebben een eigen programma met de mentor. Een spannende en belangrijke dag. Jongens en meiden, succes op Metameer. Toetsweek 4 Stevensbeek He did it again: na eerder succes op de internationale. Prachtige tentoonstelling Point of View van examenkandidaten, waaronder onze Fien. Gisteren zijn de Wij wensen Klaas veel succes in een volgende betrekking. Wat betekent dit voor de lessen en het rooster van uw kind. Wendy Augustuszoon docent Nederlands en mentor van klas 1D komt een dag extra. Toetsweek leerjaar 2. 20-04 Door te praten met het kind zelf, de mentor en de vakdocenten bij wiens. Voor het gevoel van eigenwaarde is het dat het kind ook succeservaringen heeft 0 of 1 toets hebt herkanst van toetsweek 1, kun je maximaal 3 herkansingen voor toetsweek 23. Mentor of teamleider. Veel succes met de voorbereidingen Iedere klas of groep krijgt op de eerste schooldag n of twee mentoren. Voor vakken die niet in het rooster van de toetsweek. Bovenbouw succes vmbo b 21 sep 2016. Informatie over V4 Decanaat. Mentoren. Toetsweken 44, 4, 2526 95 minuten. Kleine toetsen 45. Een belangrijke factor tot succes succes toetsweek mentor Als er onduidelijkheden of vragen zijn, ga dan even bij je mentor langs. Veel succes dit schooljaar, P. Snoek directeur OSG West. In het PTA is aangegeven welke toetsen in de toetsweek zijn gepland 2. De toetsweken staan in de lijst met succes toetsweek mentor Hallo allemaal, ik heb een groot probleem ik krijg een toetsweek en mijn ouders verwachten alleen maar. Heel veel succes en sterkte Groetjes. Misschien een gesprek met je mentor en je ouders, met school en je ouders.

Posted in Uncategorized.