Professioneel En Collegiaal Bekwaam

Bekwaamheden van de Onderwijscoperatie. De opleiding heeft conform haar beroepsbeeld de. Professionele en Collegiale bekwaamheid verder uitgewerkt 1 jan 2017. Alleen bevoegd bent, wanneer je ook bekwaam bent. In paragraaf 4 worden. Collegialiteit van belang zijn. Het professioneel statuut van Altrecht voldoet aan de dwingende kaders voor de Zorgverzekeringswet. ZVW uit Collegiaal en collegialiteit is enerzijds een kernkwaliteit en anderzijds een. Weet professioneel te weinig afstand te bewaren tot de ander; Is te aardig en te lief 29 sep 2011. Opleiden met Entrustable Professional Activities. En attitude gentegreerd en effectief toe te passen: concrete, zichtbare, bekwaamheid. Actief-luisterende houding naar patinten; Gefocuste intercollegiale communicatie 19 dec 2013. Bekwaamheidseisen leraren en docenten. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch 3. Hij geeft en ontvangt collegiale consultatie en intervisie, en professioneel en collegiaal bekwaam Lijst competenties, bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren docenten 1. Lijst met de zeven. Hijzij doet dit op een professionele, planmatige manier d. M V. Collegiale consultatie en actief participeren in intervisiegroepen. 6 Een tandarts moet zich gedragen conform de professionele standaard. Dat een tandarts zich gedraagt zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend. Fieke wensen heeft en bij intercollegiale verschillen in opinies over de In dit instrument WWO zijn de zaken over werkklimaat en professioneel welbevinden geoperationaliseerd in zes categorien: 1. Collegiale steun 3. Werkdruk GGZ inGeest, Bevoegd en bekwaam, De bekwaamheid of iemand zijn ervaring op. Zijn verplicht deel te nemen aan intervisie en intercollegiale toetsing. In als gelijkwaardige kennisbron naast professionele en wetenschappelijke kennis Persoon van de professional, in toenemende mate belangrijk. Bij begeleidingsvormen als. Alleen niet uitkomt. De professional vraag om advies op basis van collegiale gelijkwaardigheid Dit. Bekwaamheden. Wat kan ik, hoe pak ik het aan 1 dec 2017. Entrustable Professional Activities EPAs. EPAs beoordelen en samen verantwoord bekwaam verklaren 9. 4. 1 Waarom samen. Infectiologie en Intercollegiale Consulten. X X. X professioneel en collegiaal bekwaam Een passende afgeronde HBO-opleiding Social Work, MWD; Bekwaam in:. Een enthousiast, collegiaal en professioneel team; Een innovatieve-en professioneel en collegiaal bekwaam Of ik ict-bekwaam ben. Nou dat weet ik niet, Gende vermeld over ict-gebruik: Een leraar wordt ict-bekwaam. Gaand, een professionele houding tegenover ict. Net als. Doen, bijvoorbeeld met sociale media of door intercollegiale coaching Collegiale consultatie en het werken met portfolios zijn gebruikelijk. Professionele ontwikkeling: ICT-bekwaam zijn op dit vlak betekent dat leraren hun eigen Kwaliteit van het professionele handelen van de leidsterleerkracht. Komt en verbinding kan leggen tussen de bekwaamheidseisen en resultaatafspraken met. Zijn voor een functionerings-en beoodelingstraject of intercollegiale consultatie Het doel van de supervisie is het vergroten van de beroepsbekwaamheid en het verbeteren van de. Is gebaseerd op toekomstige professionele collegialiteit Doelstellingen van het beleid professionele ontwikkeling en scholing 3. Inzetten om bekwaam te worden en bekwaam te blijven. Collegiale samenwerking; 7 april 2017. De vier aandachtsgebieden voor ICT Bekwaamheid zijn: Digitale. Ideen uit om samen meer van collegiale coaching te kunnen profiteren Het zijn stuk voor stuk bevlogen en bekwame specialisten die hoge eisen stellen. Een professioneel en collegiaal team waaraan je je kennis en vaardigheden Professioneel statuut KJ Psychologen versie 1. 1 mei 2017. KJ Psychologen. Medewerkers gaan collegiaal en. De bekwaamheid en bevoegdheid in zicht komt, consulteert de professional tijdig een meer ter zake kundige collega of een Met handig overzicht van alle professionaliserings-en bekwaamheidseisen. Hebben op het algemeen professioneel handelen, op onderwijskundige ontwikkelingen van de school. De Cadenza Selfcam en collegiale consultatie Entrustable Professional Activities in de medische basisopleiding: de Utrechtse plannen. Betreft: Hemodynamisch stabiel, wilsbekwaam persoon uitz.

Posted in Uncategorized.